Avgasbandage används för att mestadels linda in downpipe och grenrör.

Varför ska man använda avgasbandage?
Man ska använda avgasbandage av 2 anledningar, först
främst för att hindra strålningsvärme från dessa områden att sprida sig till
övriga delar i motorutrymmet.
Den andra fördelen med att använda avgasbandage är att man behåller
värmen i avgaserna vilket ger snabbare gashastighet.

2 produkter

Avgasbandage