Om Oss

Företaget Overtake startades våren 2012. Inriktningen började med försäljning av tuning-delar/ eftermarknadsdelar som per automatik gick över till trimning av vänners fordon, och ryktet spred sig och detta resulterade i en affärsidé, om att vidareutveckla verksamheten. Overtake har kommit en bra bit på vägen vad det gäller att etablera sig på marknaden.

Öppettider: Vardagar 10 – 16:00