CHECKLISTA

Motorn måste starta, även fast den går dåligt.

Motorn måste gå på alla cylindrar.

Ska du köra med bensin kräver vi avgastemperatur givare eller 1/8 NPT uttag i kollektorn/grenrör.

Uttag för bredbandslambda är ett krav för att vi ska kunna utföra mappning. Har ni inte en svetsmutter så kan ni kontakta oss så skickar vi det

Sitter alla tryckslangar ordentligt, trycktesta.Detta görs genom att tryckasätta turbons inlopp med tryckluft. Trycktesta minst till det laddtryck du har tänkt att köra på. Små läckage vid spjäll kan förekomma, kolla bara så inte trycket försvinner direkt efter ni slutar fylla på luft.

Lufta vattensystemet och kontrollera oljenivån

Skickar sprutet ut 15graders förtädning på tomgång? Då ska det också vara detta vid motorn. Kontrollera med tändningslampa

Ta med extra fjädrar till wastegates om ni har detta.

Kontrollera hela bränslesystemet inga läckage får förekomma.

Ställbara kammar kan vi justera i bänken för bästa effekt/respons. Men detta kräver att ni själva vet med säkerhet hur många grader vi kan justera innan ventilerna går i kolven.

Full tank. Om du har en mindre racetank, se till att ha med er 1-2 extra dunkar med bränsle för att klara av mappningen i bänken 20-40liter bränsle.

Mätare som kan vara bra att ha vid mappning: Oljetryck, Oljetemp, Vattentemp,

Om du nu har låsbultar, se till att ta med låshylsan.

Vid eventuella skador

All dynokörning samts vistelse i våran lokal sker helt på egen risk. Vi tar inget ansvar för fordon/person skador som kan inträffa genom att vistas i vår lokal för mappning och effektmätning.

 

Overtake AB kommer inte ersätta eventuella skador, som kan inträffa.